Työturvallisuuden
uusi aikakausi.

Työturvakoulutukset helposti ja kustannustehokkaasti
- maailman tehokkaimmassa oppimisympäristössä.

Virtugo - virtuaalinen turvatuote

TERVETULOA työturvallisuuden
uudelle aikakaudelle!

Virtugo on uuden ajan työturvakoulutus ja pelillinen TR-mittaustyökalu rakennusteollisuuden työkohteisiin. Virtugo auttaa ennakoimaan työmaan riskit ja saattaa kohteeseen saapuvat työntekijät tarvittavalle työturvatasolle jo ennen töihin saapumista.

AIKAA JA KUSTANNUKSIA SÄÄSTÄVÄ
Virtuaalista turvatuotetta voi käyttää paikasta ja ajasta riippumatta, silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Et tarvitse enää kalliita, monen päivän koulutuksia, jotka sitovat yrityksen resursseja. Koulutuksen voi hoitaa kotona omalla tietokoneella, virtuaalilaseilla tai ilman.

TEHOKKAINTA OPPIMISTA
Tutkitusti maailman tehokkaimman oppimisympäristön, virtuaalisen todellisuuden avulla työntekijä valmistautuu itseohjautuvasti tulevan työkohteen lakisääteisiin työturvallisuusnäkökohtiin, kohteesta luodun virtuaalimallin ja työturvarastien kautta.

Virtugo on Infrasuunnittelu Oy:n ja Kajaanin Ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehittämä virtuaalinen koulutusympäristö.

Virtuaalisen turvatuotteen edut

Kustannustehokas

Kustannustehokas

Virtuaalinen perehdytys ei sido
yrityksen henkilöresursseja.

Aikaa säästävä

Aikaa säästävä

Ennakkoperehdytys nopeuttaa
oleellisesti töiden aloittamista.

Kielivapaa

Kielivapaa

Ulkomaisten työntekijöiden
perehdytykseen.

Laadun vakioiva

Laadun vakioiva

Kaikille identtinen perehdytys ja
työturvallisuuden riskien ennakointi.

Työturvallisuutta edistävä

Työturvallisuutta edistävä

Koulutettu henkilöstö havaitsee ja
huomioi työympäristönsä riskitekijät.

Vaaratilanteet ennakoiva

Vaaratilanteet ennakoiva

Valmentaa henkilöstön työympäristön
vaara- ja vahinkotilanteisiin.

Tutustu Virtugo-turvatuotteeseen

Yhdyskuntatekniikan näyttely 2017

Virtugo on valittu tämän vuoden YT17-uutuustuotteeksi!

Virtugo-koulutukset

VIRTUGO Perehdytys

VIRTUGO Perehdytys

Virtuaalinen työturvakoulutus

VirtugoPerehdytys sisältää rakennusteollisuudelle tyypillisiä työturvallisuuteen liittyviä TR –rasteja, jotka liittyvät työkohteen 1. työskentelyyn, 2. telineisiin, kulkusiltoihin ja tikkaisiin, 3. koneisiin ja välineisiin, 4. putoamissuojaukseen, 5. sähköön ja valaistukseen sekä 6. järjestykseen, jätehuoltoon ja pölyyn liittyviin haasteisiin/riskeihin. Perehdytykseen voidaan sisällyttää myös maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden arviointimenetelmään liittyviä MVR-rasteja.

VIRTUGO TENTTI

VIRTUGO TENTTI

Työntekijän osaamisen varmistus

VirtugoTentissä työturvallisuus koulutettava varmistaa osaamisensa TR –mittaus-tuloksellaan. Tentti sisältää työmaa- ja maanrakennusrasteja, joiden osalta käyttäjä suorittaa TR –tarkastuskierroksen. Käyttäjän suoritukset kertyvät tietokantaan suorituksen arviointia varten. Saatu tulos ilmaisee vastaajan kokonaispisteet suhteutettuna kohteen maksimisteisiin. Tuloslomake listaa työntekijän puutteelliset turvallisuushavainnot, joiden pohjalta voidaan sopia korjaavat toimenpiteet työntekijän osaamisen ajan tasalle saattamiseksi.